Historie van het pand

Suikerhandelaar Frederik Wilkens liet in 1735 een groot en voornaam woonhuis bouwen in de Dordtse Wijnstraat. Het pand kwam op de plaats van het pand waar sinds 1623 de vier Dordtse bewindvoerders van de West-Indische Compagnie vergaderden.

Kort na de oprichting van de WIC had Dordrecht zich aangesloten bij deze handelscompagnie. De stad maakte deel uit van de Rotterdamse kamer van de Maze. De oudste stad van Holland is weliswaar vooral bekend geworden door de wijn- en houthandel. Maar de suikerhandel was eveneens belangrijk. Wilkens verdiende er een fortuin mee. De bedrijfsgebouwen, waar het van de West-Indische plantages afkomstige suikerriet werd geraffineerd, stonden aan de Kuipershaven. De suiker werd in de vorm van een kegel, met een blauw papieren manchet aan de onderkant, verhandeld. Een dergelijk suikerbrood is nog altijd te zien boven de deur van Het West-Indisch Huis.

In 1951 vestigde zich een drukkerij in het pand, dat grondig werd verbouwd. In de jaren negentig nam TV presentator Victor DeConinck het pand van de drukker over. In een van de bedrijfsgebouwen aan de haven waar ooit de suikerfabriek was gevestigd exposeerde hij al geruime tijd hedendaagse kunst in zijn Galerie de Compagnie. Onder leiding van architect Andries Lugten werd het Weest-Indisch Huis in oude luister hersteld. Tevens werd het patriciërspand verbonden met de bedrijfshal waar de drukpersen stonden en het pakhuis aan de haven. Zo ontstond een uniek geheel met zeer veel mogelijkheden.

Het West-Indisch Huis beschikt over 4 stijlkamers, die in hun oorspronkelijke staat zijn teruggebracht, maar wel zijn voorzien van moderne gemakken. En verder over een centrale ruimte van 250 m2 en een aparte expositie/vergaderruimte in de oude suikerfabriek. Over dit historisch ensemble gaf de Dienst Monumenten van de Gemeente Dordrecht een aparte uitgave uit, waarin de gehele geschiedenis uitvoerig beschreven staat. De uitgave is op aanvraag beschikbaar.

Foto: West-Indisch huisZoekt u een unieke locatie voor uw evenement, bijeenkomst of diner?

Geen bijeenkomst is hetzelfde. Daarom werken we in het West-Indisch Huis niet met vaste arrangementen. U kunt de inhoud van uw bijeenkomst zelf samenstellen.

Lees verder Reserveren